quinta-feira, 28 de julho de 2016

Raiz di Polon


Finorinha, ami e homi finkadu
Dentu y fora di nha tereru
Ka ten tenpestadi pa tra-m di li
Nha kurason dja kria raiz
Na kustumi nhas gentis
Ó ki gaita titio djêmi
Nha alma ta inketa
Kurason ta bira-m tamanhu
Sangi ta kenta-m
Ê ora di nha ferinhu da se gritu
Pa funaná nasi forti moda raiz di polon

Mas un grogu, mas un funaná
Dja N toma balansu pa N bá nha kaminhu
Pamô bu balansu ka sta da-m ku stangu
Bu korpu e finu, nha mon ten kálu

Sola’l nha pê ratxa na kaminhu di nha rubera
Ta xuxa-bu bu tapeti
Nha korpu xúxu di téra nha órta
Ta burgónha bu djerason
Titio po-m un grogu, poi gaita na petu
Bu longa-m ferinhu, pa N kanta un funaná
Finorinha, Finorinha

Pa N ganha pon
Ta resta-m bebi nha suor
Nha licor e grogu, nha fornadja
Nha balansu e puru, forti konpasadu
Moda nha boi na trapitxi ê funaná

Na ka konxi siensia na subida di nha kutelo
Má sabidu ka passa-m
Na nha mininensa N ragatxa baka'l pê
N máma leti puru sen mistura

Ma si bu konxi kalor di batuku nha rubera
Pa nha konpasu sai txabeta
Obi jemidu di gaita titio
Sukuta raboita nha ferinhu
Ka mesti konta-u storia nha bida

[Dedas Fernandes]terça-feira, 17 de novembro de 2015

Pépé Lopi

Oh kamarada Pépé Lopi
Bêbi gosi djá sta na stopi
Karódia na kasa nhu Patoti
Nen pa fiado, nen pâ kalóti
Oji pa mokeru
Dja fitxado konta
Ken ka ten dinheru
Sô resta-l raponta
 
Oh kamarada Pépé Lopi
Nhu larga kopu, nhu txupa dropi
Grogu sta karu djetu sta poku
Ka ten p'ar sabi ki fari pa moku
 
[Ano Nobu]

segunda-feira, 29 de junho de 2015

Serpentina

O mose nô bai pa Teresinha
Lá ta k'un fnhanga mute sabin
Lá ten uns mnininha di saia kurte
Ta fazê parte na koladera
Nô bá gozá nos musidade
Na mirador di Bela Vista

No tmá un matin pa nô podê inspirá
Pa nô ten lata d'konkistá kes kriola
Dansa-s pertode y falá-s n'uvide
Tmá kuidode, es e uns serpentina
Kabel frisode, dês fitirinha

O mose no bai destraí nôs spirte
N uvi dzê la ta sabin na dvera
Kes mninina ti ta izibi
Sen vaidade sen brinkadera
Nô ba gozá gô ke nô podê
Tude ta kabá konde no morrê

[Manel de Novas]

Manê Gaída

Ô Mose de Manê Gaída
Ai, se bô tivese un kórre
Kese kalor ke N ten na korpe
Nô tava ba studá

Studá tude na vivensia
Gatxadin pa diabe k’oiá
Marê ti ta solusá
Oje N krê sô bá studá
Ptita-m bá pa Kalhau
Nadá na mar, etc
O reste ka mestê dzê

Lonje dese munde no bá vivê

[Adpt. Manel de Novas]

Nha Primeru Beju

Kaí-m dentu d’ora
Kantu ki bu fla-m ma bu kre-m
Kaí-m dentu sal
Kantu ki bu da-m primeru beju
N torsi, N kosa, N bira laguas ta baza
So burgonha di bô minina

N txiga kasa N konta mamai
E djobe-m di pê sai kabesa
E fla-m Djuzê bo u k’á t’ôbi

Sima Xexa anton, nha irmá
Ta ri, ta galopia, ta da pêdi
E xinta e ta xuxa ku mi
Un bês e rabida e fla-m
Rostu pretu mô karbon
Ingispadu só fixon
Moradu dentu Txonbon
Pô ranja menbra la Manxoli

Nha genti, due-m
Na mundu, magua-m        
Nton da-m un nó dentu tripa
Má N ka dizanima nou
N panha nha bára marmulero
N bá xinta la lugar 
N matuta, N pensa, N bira laguas ta baza
Kantu N lenbra nha primeru beju

[Orlando Pantera]

Pe di Pedra

Bia di Mulato
Oh, traz di Txada S. Francisco
Pa bai txada Bal da Kusta
Oh, Djon di Dotor ku Pazinhu

Oh, Djon Tabari
Seu e alto mas e guloria
Mar e fundo, mar e salgadu
Mundo e largu mas e benfetu (bensedu)

Oh, Januari Mendi
Oh, Januari Mendi noba Djon “Preta” Barela
Ami N ka graba di bapor
N graba lantxa “Bia di Serra”
Ki toma leba bapor

Oi, N sta grabadu Fernando Sosa
El ku si tinta ku si kaneta
El ku si lapis ku si pinsel
Oh, e mata tudu fidju parida

Oi, Mosis nobu
Pidi noiba na sertu ka pidi dretu
Soldadu armadu ka bai kortel
Oh, dilubri ki kori ka txiga mar

Oh, Januari Mendi
Si bu kre seta ma kondon e di meu
Bai la fundu Kastelona
Oh, bu ta atxa sola nha sapato

Bia e mintira, e mintira, e mintira
Bia e mintira, e mintira, e mintira
Es gana-u pô kuda si
Es gana-u pô kuda si
P’es roko-u na greta paredi

[Code di Dona]


quinta-feira, 18 de junho de 2015

Cidália

Lua na seu ta iluminá praia
Ronku di mar ta kebrá silensie
Ondas di mansinhu ta susurrá
Mi xintandu na rotxa ta pensá na bô

Na distansia N ta lonje de bô petu
Na pensamente N ta pertu di bô
Kma um ségu ta prokurá luz
Da-m bô mon mostra-m kaminhe

Cidalia mi taun lonje ta pensá na bô
N ka ta txgá perte pamô N ka podê

[Nelson Fernandes]quinta-feira, 4 de junho de 2015

Metamorfose

Mas un kopu, mas un pésa, mas sabura, mas amor
Ben alegra-m nha korason
Mas un kopu, mas un pésa, mas sabura, mas amor
Leba-m pa lonje de nha pezadel

Ô kriulinha, ben disperta-m des sonhu mau
Ki ta afasta-m di bô beleza
Dôsi prudijiu di nha mae téra
Mostra ma bô
Obra sublime di sol y sal
Ki ritmu d’onda moro-u na koxa
Nôs luar di prata molda-u bu amor
Na nha pezadel N odja-u nun triste metamorfoze
Bô troká kriol pa língua stranhu
Bô mata pureza na bu dôsi petu
Bô seká nôs mar
Bô pagá nôs sol di bô ezistensia
Bô entrá na makina Madona/Jackson
Bô larga irmon, bô torna ser skrava
Tê k’infin, batuke, funaná, morna, sanjon
Koladera, nôs sol, mar y luar
Ben disperta-m des sonhu mau
Pa N odja-u ta kadensiá ondas di mar
Ta iluminá nôs sol sagradu
Pinta di prata nôs luar di amor
Mi N sintí sangi kriol badja-u na veia
Dôsi bater, korason ritmu
Muzika parsê badja ku bô
Nha aligria fazê saltá pertu di bô
Vibrá na konpase de bô korason
Akesê na son di sol y sal

(Antero Simas)

Odie e Pobreza

Pasode ja bai, ka bo liga-l
Fture ti ta esperá frute de bo progresu
N kre sabê, kual e kê kauza de bô tristeza
So ka bô dzê k’inda e revolta ke bô ten
Pa N ka ben sofrê tanbê
Pamode odie pa mi e pobreza
Sksê o ke já bai, pensá na bô terra kretxeu

S’onte mi era triste
Pamô n ka tinha voz ative
Oje n ti ta ben kantá nha morna
Ke pa levá koraja y fe
Rikeza pa nha pove
Rikeza ese
Ka e un soke de dnher
Nen mina d’or
Sim e melodia di morna
Pa munde intere

(Paulino Vieira)Compreensão

Abri porta, bô tentá di konpriendê
K'ese koza e un kestão di konpriensão
Na mei de sabura y konfuzão, ô mãe

Nen bô nome, nen bôs jente N ka konxê
Mas ki interesa se nha distine
pintxa-m pa bô, sen xplikasão, ô nê 

De tude manera, nha desgrasa perdê grasa
Nen ke bô bá pa sepultura
N ta persigi-b iternamente

Es kastige ke Deus da-m e mereside
Y es silensie ke N ten ma mi
E sô sinal de un dor profunde

Ventu pintxá dia, sol nassê na orizonte
Strela kantá, nun son stronhe di bô sorize
Es dor k' N ten, e konsekuensia de bô izistensia
Por favor bá dali, ke es koza ja N ka ta guenta-l

(Antero "Tei" Barbosa)


Ngabadu ta Nteradu

Xandim fla-m kunpadri Landim
Ma ki ngabadu sta interadu
Ki ka kredu dja ká subi sobradu
Ribera Grandi da-m konta Ribera Engenho
Prinsipal fladu oji
Monti Moska bu ka ta atxa moska

Agu dexa subi na tanki prasa
Kanteru bira ta sirbi pa algen pasa
Txuba kai midju flora
Kafanhotu ben kuzas piora
Sol ratxa alê-u na pisina
Mi ta ratxa pedra
Ah, nhas mizeria

Txeki txeki txeki dobra dobra dobra
Intendi bu prendi
Txeki txeki txeki dobra dobra dobra
Prendi bu sabi
Txeki txeki txeki
Inxina-l pê intendi tânbi

Xandim, kada amigu ta txiga
Ta poi si amigu n’altura
Nos nu ta xinta nu ta mara mon nu ta sumara
Má karera buru e ti pê di subida

Xandim, dipos ki N txiga
Dja N teni karu, dja N teni kaza
Mi undi N sai es tra-m xapeu, sin sinhor
Ah diploma oji ka ten valor

Djobi valor ka bu djobi postu
Dexa da valor ta djobi pa rostu
Ingabadu sta interadu                        
Ki ka kredu sta ká subi sobradu

(Zeze di Nha Reinalda)


Grito d'Sofredor

Ka dispreza-m asi
Mi e di karni y osu
Mi N ten sentimente
Mi N ta sofrê
Mi N ta da má sim má tude jente
Pamô N ten korason
Ka sensura-m mi e dese mundo
E Deus ki faze-m si
Ka leva-m pa dizisperu
Dexa-m vivê
Mi e ka limária
Mi N ta gritá y tude sofredor
Pa N ben mostro-b ese nha inflisidade
Ese amargura ke N ta vivê
N ta pdi Nosse Senhor ke pa juda-m

N rezá Nossa Senhora da Graça
Si ten algen ki ten ese direite
Toká konsiensia de kada un
Toká konsiensia di tudu nhos

Se N ta rastá nese txon
Se N ta andá nese roda
Se N Ka ten un perna
Se nha brose fika nun géra
Ka nhos kulpa-m
Ka kondena-m
Pa dizisperu
Ma N ka pidi
Pa dexa-m ketinhu
Pa dexa amá
Pa dexa-m sen sofrê
Pamô nhas lagrimas e di dor
Pamô nhas lagrimas e d’sofrimente

(José "Zé d'Arquiteto" Lopes)Alma Violão

Nha vida, nha alma, nha sonhu
Fika spedjadu na dosura y paz di bô violão
Nha amor, nha fe, nha morabeza
Djunta na kordas, na dosi pureza e di bo alma violão
Nha dor, nhas grito, nha sofrimentu
Jemê na korda y torna ligria na bu son sublime

Luis Rendall, N ta abri nha korason
N ta guarda-bu xeiu di karinhu
N ta ama-bu pa iternidadi

Bô son e nha raiz
Bô forsa e nha speransa
Bô dosura nha alentu
Bô melodia nha korason
Bô alma e nha vida
Mi Kabu Verdi ki bu ama txeu

(Antero Simas)
terça-feira, 30 de julho de 2013

Amdjer e un Bitxe Mau

- El kre tma-m nha omê má n ta da-l bon lume na boka, El ka podê ba pdi sê mae buleia

Oh Bia, pará ke pasta, txá de blu, txá d’aroma.
Sô mode N dá Lutcha buleia bô e kônte de txma-l gintxe y bitxa koma.
Y kel e trivida, skopeta, el e armode en bufe de valsa.
Y ke tude amdjer ben kazada el e kônte de sanbarka-s ses perna de kalsa.

Já bô dzê ke ses perfume e de Djandjan.
Já bô dzê ke ses ropa e lá de Panpan.
Y kel e kônte de txi ome mon na fuksin,
Má konde el parsê bô ta raganha-l dintin.

Amdjer e un bitxe mau.
Amdjer e un rása run
Amdjer e un bitxe mau
Oiá, k’amdjer e un rása run

Tava tarde N bá btá Lutcha la pa Cruz,
Bô dzê ke mi e sasngrion ke n largo-b prei ta sbi kuskus.
K’ese kara marod, bodzê bô tive ta txpá baboza,
Ta bradá Lutcha sô de spisada, prigoza.

Bô ka sabê ke Morada de nôte ta mau,
Se bô durmi ptinzin ta toko-b um kakada de pau.
Pa es fidje de parida ben txi-b mon na bô julbera.
Kasu bodi ka ta dode jente mode kosera.

O kê ke riola ta ben ganhá ke tude ise.
Mi e ne de katxurise, nen N ka ta gramá pê d’galise.
Se bô ka ta kunfiá na ninhun de bôs kuliginha,
Manda-s tude pa stotxa invês de stode prei ta pô-s numinha, ta pari gatinha.

Já-m oiá ke N ta mitide nun sóke de sanpê.
Se amdjer fose koza kul Deus já tinha un tanbê.
Kuaze N ta bibide kônde bô txki-m anel na unha,
Kazá e fudide pur ise e mistid tistemunha.

Nôs ome nôs e já txkantxin,
Amizade e dedikode dis ke nôs e piknin.
Má bzote nau, bzote e moda pau de dôs bike.
Ese bô manera ti ta pô un gaje psike.

Bô ti ta dzê-m Lutcha kre e sô kadilise,
Ma se for presize el ta ben li, ben do-b desfrize.
Pará ke bôs pike mafe, midi bôs pose na Maderalzin.
Nha uvide e ne txker, nen Torrada, nen Kaizin

Se ben ke n ta otxá ke já bo vrá un bôkode desmanzelada.
Já bô ka tem nen gósga y ftxo-b un oi e skonta de nada.
Kordá bô tmá bô kanja, inda n ta vive, sberba de fora.
No kabá k’ese abole y ese mar de riola, destazora 

(GilsonGee)

quarta-feira, 24 de julho de 2013

Bô nome

Onte N snhá ke bô ma mi
N tava ta durmi talvez
Oje N snhá ke mi ma bô
N tava sen durmi dese vez