quinta-feira, 4 de junho de 2015

Metamorfose

Mas un kopu, mas un pésa, mas sabura, mas amor
Ben alegra-m nha korason
Mas un kopu, mas un pésa, mas sabura, mas amor
Leba-m pa lonje de nha pezadel

Ô kriulinha, ben disperta-m des sonhu mau
Ki ta afasta-m di bô beleza
Dôsi prudijiu di nha mae téra
Mostra ma bô
Obra sublime di sol y sal
Ki ritmu d’onda moro-u na koxa
Nôs luar di prata molda-u bu amor
Na nha pezadel N odja-u nun triste metamorfoze
Bô troká kriol pa língua stranhu
Bô mata pureza na bu dôsi petu
Bô seká nôs mar
Bô pagá nôs sol di bô ezistensia
Bô entrá na makina Madona/Jackson
Bô larga irmon, bô torna ser skrava
Tê k’infin, batuke, funaná, morna, sanjon
Koladera, nôs sol, mar y luar
Ben disperta-m des sonhu mau
Pa N odja-u ta kadensiá ondas di mar
Ta iluminá nôs sol sagradu
Pinta di prata nôs luar di amor
Mi N sintí sangi kriol badja-u na veia
Dôsi bater, korason ritmu
Muzika parsê badja ku bô
Nha aligria fazê saltá pertu di bô
Vibrá na konpase de bô korason
Akesê na son di sol y sal

(Antero Simas)

Sem comentários: