terça-feira, 30 de julho de 2013

Amdjer e un Bitxe Mau

- El kre tma-m nha omê má n ta da-l bon lume na boka, El ka podê ba pdi sê mae buleia

Oh Bia, pará ke pasta, txá de blu, txá d’aroma.
Sô mode N dá Lutcha buleia bô e kônte de txma-l gintxe y bitxa koma.
Y kel e trivida, skopeta, el e armode en bufe de valsa.
Y ke tude amdjer ben kazada el e kônte de sanbarka-s ses perna de kalsa.

Já bô dzê ke ses perfume e de Djandjan.
Já bô dzê ke ses ropa e lá de Panpan.
Y kel e kônte de txi ome mon na fuksin,
Má konde el parsê bô ta raganha-l dintin.

Amdjer e un bitxe mau.
Amdjer e un rása run
Amdjer e un bitxe mau
Oiá, k’amdjer e un rása run

Tava tarde N bá btá Lutcha la pa Cruz,
Bô dzê ke mi e sasngrion ke n largo-b prei ta sbi kuskus.
K’ese kara marod, bodzê bô tive ta txpá baboza,
Ta bradá Lutcha sô de spisada, prigoza.

Bô ka sabê ke Morada de nôte ta mau,
Se bô durmi ptinzin ta toko-b um kakada de pau.
Pa es fidje de parida ben txi-b mon na bô julbera.
Kasu bodi ka ta dode jente mode kosera.

O kê ke riola ta ben ganhá ke tude ise.
Mi e ne de katxurise, nen N ka ta gramá pê d’galise.
Se bô ka ta kunfiá na ninhun de bôs kuliginha,
Manda-s tude pa stotxa invês de stode prei ta pô-s numinha, ta pari gatinha.

Já-m oiá ke N ta mitide nun sóke de sanpê.
Se amdjer fose koza kul Deus já tinha un tanbê.
Kuaze N ta bibide kônde bô txki-m anel na unha,
Kazá e fudide pur ise e mistid tistemunha.

Nôs ome nôs e já txkantxin,
Amizade e dedikode dis ke nôs e piknin.
Má bzote nau, bzote e moda pau de dôs bike.
Ese bô manera ti ta pô un gaje psike.

Bô ti ta dzê-m Lutcha kre e sô kadilise,
Ma se for presize el ta ben li, ben do-b desfrize.
Pará ke bôs pike mafe, midi bôs pose na Maderalzin.
Nha uvide e ne txker, nen Torrada, nen Kaizin

Se ben ke n ta otxá ke já bo vrá un bôkode desmanzelada.
Já bô ka tem nen gósga y ftxo-b un oi e skonta de nada.
Kordá bô tmá bô kanja, inda n ta vive, sberba de fora.
No kabá k’ese abole y ese mar de riola, destazora 

(GilsonGee)

Sem comentários: